��zen� letov�ho provozu �esk� republiky Leteck� informa�n� slu�ba
 
Posledn aktualizace: 31.srp 2016, 21:00 Dal aktualizace: 22:00 UTC

Nejsou zahrnuty NOTAMy, kter v dob posledn aktualizace dosud nevstoupily v platnost