��zen� letov�ho provozu �esk� republiky Leteck� informa�n� slu�ba
 
Posledn aktualizace: 30.z 2016, 18:00 Dal aktualizace: 19:00 UTC

Nejsou zahrnuty NOTAMy, kter v dob posledn aktualizace dosud nevstoupily v platnost