LK_RaW
Nejsou zahrnuty NOTAMy, které v době poslední aktualizace dosud nevstoupily v platnost.
Restrictions and Warnings
1603070729-1606302359 LKAA QRPCA X0124/16
DOCASNE ZAKAZANY PROSTOR RADIUS 6KM PSN 490620,887N0175607,408E
/VRBETICE/ KROME LETU POLICIE A MIL ACFT. POVOLENI KE VSTUPU SE
SOUHLASEM POLICIE CR TEL: +420 974 662 001. LIKVIDACE NEVYBUCHLE
MUNICE
F)GND G)FL070