Letistě: LKTB
Nejsou zahrnuty NOTAMy, které v době poslední aktualizace dosud nevstoupily v platnost.
1607301147-1607301400 LKTB QMRLC X0781/16
RWY 09/27 CLSD