Letistě: LKTB
Nejsou zahrnuty NOTAMy, které v době poslední aktualizace dosud nevstoupily v platnost.
1606221000-1606221600 LKTB QMXLC X0599/16
TWY A BTN THR RWY27 A TWY E CLSD.
APN E CLSD