Letistě: LKKV
Nejsou zahrnuty NOTAMy, které v době poslední aktualizace dosud nevstoupily v platnost.
1604030530-1610230600 LKKV QFAAH X0207/16
D)KAZDY SUN 0530-0600
AD OPR HR EXTD