Letistě: LKMT
Nejsou zahrnuty NOTAMy, které v době poslední aktualizace dosud nevstoupily v platnost.
1606260837-1606261100 LKMT QFALC X0637/16
AD CLSD.