Letistě: LKVO
Nejsou zahrnuty NOTAMy, které v době poslední aktualizace dosud nevstoupily v platnost.
1606230000-1607062359 LKVO QPATT Y0433/16
TRIGGER NOTAM - AIRAC AIP AMDT 6/16 WEF 23 JUN 2016.
- ZMENY MAG SMERU STAR