Rízení letového provozu ČR, s.p.

Vážení uživatelé, aktuální letecké a meteorologické informace naleznete na http://ibs.rlp.cz nebo http://aisview.rlp.cz.

Air Navigation Services of the CR

Dear users, up-to-date aeronautical and meteorological information is available on http://ibs.rlp.cz or http://aisview.rlp.cz.